Toimintatapa

Markkinointi ilman erilaistavaa ideaa on yhdentekevää, ja ilman kestävää konseptia se on epäjohdonmukaista. Me olemme erikoistuneet erilaistavien ja vaikuttavien kommunikaatiokonseptien suunnitteluun. On saatava läpi oikea viesti oikeille ihmisille oikealla tavalla oikeassa paikassa: mitä, kenelle, miten ja missä.

Mitä?

Tehdään monimutkaisista asioista yksinkertaisia. Tavoitteisiin pääsemiseksi laaditaan ymmärrettävä ja inspiroiva strategia.

Hyvä strateginen oivallus, insight, ei ole vain tiivistelmä tai kiteytys. Se on brändin ja sen kohderyhmän maailmasta lähtevä uusi ja yllättävä näkökulma. Parhaimmillaan se on aihettaan suurempi. Se saa ajattelemaan, että noinhan se asia onkin. Se aktivoi, kestää aikaa ja tuottaa tulosta. Se voi johtaa aivan uuteen tapaan tehdä markkinointia.

Kenelle?

Markkinointiviestintä suunnataan ihmiseltä ihmiselle. Viestinnän on perustuttava toteen ja yksinkertaiseen havaintoon inhimillisestä elämästä – todelliseen asiakasymmärrykseen.

Parhaaseen tulokseen päästään, kun viestissä on ydinkohderyhmälle jotakin spesiaalia, mutta muutkin saavat siitä jotakin – se on kaikille vastaanottajille palkitseva. Se on universaalisti samastuttava.

Miten?

Luodaan tarina. Rakennetaan yksinkertaisen ja relevantin lupauksen ympärille oma rikas maailmansa, kestävä ja uusiutumiskykyinen konsepti.

Yksinkertaisuus ei siis tarkoita yksisilmäistä nyanssittomuutta tai asioiden pelkistämistä aina banaaliuteen asti. Jotta mainonta toimisi tänä päivänä, on sen oltava yhtä vetovoimaista kuin parhaan taiteen tai viihteen. On hurmattava ihmiset. Jos on tarkoitus saada aikaan muistijälki, on parempi myös koskettaa aidosti: naurattaa, liikuttaa, ravistella, saada ajattelemaan tai vähintäänkin viihdyttää. Näin on mahdollista saada aikaan ilmiö. Ja kun siinä onnistutaan, tulokset näkyvät viivan alla.

Missä?

Ei ammuta tykillä kärpästä tai järjestetä pelkästään lyhytaikaisia ilotulituksia. Mutta ei myöskään ammuta poloista kuluttajaa joka suunnasta koko ajan hernepyssyllä siten, että hän ei huomaa mitään tai korkeintaan vähän ärsyyntyy. Monikanavaisuus on elinehto, mutta viestintä kannattaa keskittää kussakin tilanteessa tehokkaimpiin kanaviin.

Eri mediat on myös osattava roolittaa, integroida oikein. Lisäksi kehitetään täysin uusia ja innovatiivisia kanavia ja tapoja. Samaan aikaan huolehditaan asiakasdialogista ja -palvelusta. Käyttäjäkokemuksesta ja ostamisesta tehdään yksinkertaista ja helppoa.